logo

BIP   Zespół Kształcenia i Wychowania

w Dzierżążnie 

  


Zostań Małym Galileuszem!

plakat
informacje ogólne o projekcie

Nazwa Beneficjenta: Gmina Kartuzy

 

Wartość dofinansowania: 50000 zł

 

Okres realizacji projektu: 20.03.2012 - 20.06.2012

 

Priorytet: IX Rozwó wykształcenia i kompetencji w regionach

 

Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

Projektem zostanie objętych 30 uczniów klas I-III naszej szkoły. Celem projektu jest:

 

-rozbudzenie motywacji do nauki przedmiotów ścisłych wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych,

 

- zmiana negatywnego nastawienia uczniów do nauk inżynieryjnych,

 

- przeprowadzenie inżynieryjnych zajęć wzmacniających kompetencje naukowo-techniczne,

 

- unowocześnienie zaplecza sprzętowego szkól na terenach wiejskich,

 

- wyrównywanie dysproporcji w dostępie do nowoczesnej oferty zajęć dodatkowych wśród uczniów z terenów wiejskich.

 

W ramach projektu realizowane będą innowacyjne warsztaty naukowe, których celem jest wprowadzenie uczniów w fascynujący świat techniki i automatyki. Ponadto szkoła otrzyma zestaw klocków LEGO WeDo z funkcją programowania oraz przewodniki Małego Galileusza.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Wytworzył:Waldemar Turowski2012-05-29
Udostępnił:Waldemar Turowski2012-05-29 22:31:55
Zmodyfikował:Waldemar Turowski2012-05-30 08:23:19
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )