logo

BIP   Zespół Kształcenia i Wychowania

w Dzierżążnie 

 BIP - prowadzone rejestry


Rejestry

 

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991 r. z późniejszymi zmianami, Szkoła prowadzi następujące rejestry:

 1. Księga uczniów,
 2. Księga dzieci.
 

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty i Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.

 

Zgodnie z Kodeksem Pracy Szkoła prowadzi rejestry:

 1. pracowników,
 2. emerytów,
 

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i Ustawie o ochronie danych osobowych.

 

Ponadto prowadzone są następujące rejestry:

 1. ewidencje środków trwałych,
 2. ewidencje zakupów,
 3. wydanych zaświadczeń,
 4. legitymacji szkolnych,
 5. druków ścisłego zarachowania(kwitariusze, świadectwa),
 6. dziennik korespondencji,
 7. regulaminów i procedur,
 8. umów.
 

Dane w nich zawarte udostępnia się do wglądu w miejscu prowadzenia ewidencji, w godzinach pracy Zespołu, po uprzednim umówieniu.

 


Wytworzył:Waldemar Turowski2012-04-02
Udostępnił:Waldemar Turowski2012-04-02 20:30:36
Zmodyfikował:Waldemar Turowski2012-04-12 19:26:37
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )