logo

BIP   Zespół Kształcenia i Wychowania

w Dzierżążnie 

 

„Gmina Kartuzy – gminą twórczej aktywności przedszkolaka”. 

 

 

 

 

informacje ogólne o projekcie

Nazwa Beneficjenta: Gmina Kartuzy

 

Wartość projektu: 1 798 999,99 PLN 

 

Wartość dofinansowania projektu: 1 529 149,99PLN

 

Okres realizacji: 01.06.2013 - 31.05.2015 

 

Priorytet: IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

 

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 

Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 

 

 

Ponad stuletni budynek w Mezowie został całkowicie zmodernizowany i powstała tam nowa grupa przedszkolna. Kapitalny remont przeszły sale dla starego i nowego 8-godzinnego oddziału, powstały nowe łazienki dostosowane dla dzieci w wieku 3-5 lat. Modernizacji uległo również ogrzewanie w budynku. 

Realizowane przedsięwzięcie zawiera też program „Klucz do uczenia się” . Jest to jeden z najbardziej innowacyjnych programów na świecie, uznany przez angielski TIMES za przewodnik edukacyjny  XXI wieku. Program ten przełamuje model edukacji nastawiony na odtwarzanie oraz zapamiętywanie informacji, zastępując go nauką samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy. Według teorii, na której jest oparty, nauka nie polega na przyswajaniu pamięciowym jak największej ilości materiału, lecz na wykreowaniu umiejętności poznawczych i wykorzystywaniu narzędzi psychologicznych, pozwalających zdobywać potrzebną wiedzę. Jeśli dziecko zdobędzie te umiejętności, jest otwarte na świat, naukę i poznanie. Śmiało wyraża swoje zdanie, nie boi się poszukiwać, zadawać pytania, pokonywać coraz wyższe szczyty. W ramach projektu najmłodsi biorą również udział w nieodpłatnych zajęciach z rytmiki, logopedii, gimnastyki korekcyjnej czy języka angielskiego oraz w organizowanych dla nich spektaklach, zabawach i wycieczkach edukacyjnych.

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )