logo

BIP   Zespół Kształcenia i Wychowania

w Dzierżążnie 

 

Gmina Kartuzy - myślimy globalnie, działamy lokalnie


plakat

Informacje ogólne o projekcie

Nazwa Beneficjenta: Gmina Kartuzy

 

Wartość projektu: 2 098 220,64 PLN 

 

Wartość dofinansowania projektu: 1 515 964,40 PLN

 

Okres realizacji: 01.07.2011 - 30.06.2012 

 

Priorytet: VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

 

Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion, 

 

Cel projektu:

 

Inicjowanie działań o charakterze gospodarczym i społecznym osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu.

 

W ramach projektu zakupionych zostanie

  • 300 zestawów sprzętu komputerowego wraz z instalacją Internetu w tym:
    • 270 do sal lekcyjnych, bibliotek i świetlic jednostek podległych
    • 30 dla mieszkańców gminy

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Wytworzył:Waldemar Turowski2012-04-02
Udostępnił:Waldemar Turowski2012-04-02 20:34:00
Zmodyfikował:Waldemar Turowski2012-05-30 08:22:26
Szkoła w projekcie

W ramach projektu w Szkole Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Dzierzążnie rozprowadzono sieć z dostępem do internetu do 17 sal oraz zamontowano sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.

 

W skład kompletu wchodzą:

 

 

  • komputer z monitorem
  • drukarka laserowa
  • listwa zasilająca.

 

 

Dzięki realizacji projektu, wprowadza się w szkole e-dziennik, czyli elektroniczny dziennik dokumentujący proces nauczania i wychowania.


Wytworzył:Waldemar Turowski2012-04-02
Udostępnił:Waldemar Turowski2012-04-02 20:34:30
Zmodyfikował:Waldemar Turowski2012-04-22 22:16:55
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )