logo

BIP   Zespół Kształcenia i Wychowania

w Dzierżążnie 

  


Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy

plakat
informacje ogólne o projekcie

Nazwa Beneficjenta: Gmina Kartuzy

 

 

Wartość dofinansowania projektu: 593 862,90 zł

 

Okres realizacji:   01.09.2011 - 30.06.2012

 

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych- projekty systemowe.

 

 

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwinięcie zainteresowań poprzez indywidualizację procesu kształcenia 919 dzieci w tym 413 dziewcząt oraz 506 chłopców, z klas I-III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Kartuzy, w terminie od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r

 

 

W ramach projektu każda szkoła prowadzi zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w zależności od rozpoznanych potrzeb:

 

 

  • zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
  • zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu;
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy;
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.


Wytworzył:Waldemar Turowski2012-04-02
Udostępnił:Waldemar Turowski2012-04-02 20:32:07
Zmodyfikował:
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )