logo

BIP   Zespół Kształcenia i Wychowania

w Dzierżążnie 

 

„ Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy ”

Informacje ogólne o projekcie

Gmina Kartuzy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy”.

Celem projektu jest poprawa upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie gminy Kartuzy, szczególnie w jej wiejskiej części. W czterech placówkach (SP w Łapalicach, SP Nr 2 w Kartuzach, ZS w Kiełpinie i ZS w Staniszewie) utworzyliśmy 7 nowych oddziałów dla dzieci w wieku 3-5 lat, co dało nam 99 nowych trwałych miejsc przedszkolnych. Nowe oddziały zostały zmodernizowane, w pełni wyposażone i dostosowane do wymogów budowlanych i sanitarno- higienicznych. Projekty wnętrz w OWP w Kiełpinie, SP Nr 2 w Kartuzach oraz Staniszewie wykonała Pani Arch. Wnętrz Małgorzata Kulawczuk- Gruba z pracowni GrubaArt z Gdyni. Zarówno nowe jak i istniejące oddziały przedszkolne objęte zostaną dodatkowymi zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe i zajęciami kompensacyjno- wyrównawczymi. Będą to zajęcia z j. angielskiego, zajęcia matematyczne- szachy, warsztaty z robotyki, zajęcia rozwijające umuzykalnienie- rytmika oraz zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna i gimnastyka korekcyjna. Ponadto w każdym ośrodku wychowania przedszkolnego raz w miesiącu organizowane będą spektakle teatrzyków przyjezdnych. W projekcie przewidziano zakup niezbędnych pomocy edukacyjnych do prowadzonych zajęć w tym sprzęt multimedialny. W ramach projektu planujemy także podnieść wiedzę i kompetencje nauczycieli organizując warsztaty z metodyki eksperymentu- jakość nauczania edukacji przedszkolnej oraz indywidualne warsztaty z metod prowadzenia pracy z uczniem niepełnosprawnym.

W 2017 r. przy SP Nr 2 w Kartuzach powstanie nowy plac zabaw, przy SP w Łapalicach zmodernizujemy istniejący i przystosujemy go dla dzieci w wieku przedszkolnym, zaś plac zabaw przy ZS w Staniszewie doposażymy w nowe urządzenia zabawowe.

Ogólna liczba uczestników projektu: 862

Okres realizacji projektu: 01.09.2016-31.10.2018

Wartość projektu: 8 058 753,37 zł

Wkład własny niepieniężny: 1 208 584,10 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 6 850 169,27 zł

Dokumenty
opis dokumentutypdata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

pdf09-02-2017[ Pobierz ]
510 kB

Karta zgłoszenia dziecka

doc09-02-2017[ Pobierz ]
132 kB

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

doc09-02-2017[ Pobierz ]
145 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )